In den beginne ...
... toen ik Reiki 1 leerde, in 1992, kreeg ik een prachtig gedicht mee van mijn master. Het kwam uit 1692 en wat ik las, gold nog steeds.
Dát is wat mij raakte.
Het maakte ook, dat ik bij het geven van de Reiki 1 cursus, het ook vaak aan de cursisten meegeef.

Na toch al enige jaren praktiserend Reiki beoefenaar en behandelaar, ging ik steeds dieper ervaren, en vroeg mij meer en meer af .... hoe komt het toch, dat we blijkbaar nog steeds aan het leren zijn om vredelievend en met respect naar elkaar te kijken, te luisteren, te leven!

Voorlopig ben ik daar nog niet achter. Wel krijg ik steeds meer inzichten, waardoor ik het gevoel krijg, het steeds beter te begrijpen. 
Volgens mij, moet ik het maar laten rijpen. Ooit hoop ik volledig zo te kunnen leven en dan te weten ....

                    

Desiderata.

“Wees kalm te midden van het lawaai en de haast en bedenk, welke vrede er in stilte kan heersen. Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf geweld aan te doen.

Zeg je waarheid rustig en duidelijk en luister naar anderen; zelfs de saaien en onwetenden, ook zij vertellen hun verhaal.


Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij belasten de geest. Wanneer je jezelf met anderen vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, want er zullen altijd kleinere en grotere mensen zijn dan je zelf bent.


Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen. Blijf belangstelling hebben voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn; het is een werkelijk bezit in het veranderlijke fortuin van de tijd.


Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog. Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd; veel mensen streven hoge idealen na en overal is het leven vol heldendom.


Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid. Maar wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras.


Volg de loop der jaren met gratie, verlang niet naar een tijd die achter je ligt.


Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn. Maar maak jezelf niet verdrietig met spookbeelden. Vele angsten worden uit vermoeidheid of eenzaamheid geboren.


Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf. Je bent een kind van het heelal, niet minder dan de bomen en de sterren.

Je hebt het recht hier te zijn en ook al is het je al of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt en zo is het goed.
Heb daarom ook vrede met God, hoe je ook denkt dat Hij moge zijn.


En wat je werk en aspiraties ook mogen zijn; houd vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven. Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit toch nog steeds een prachtige wereld. Streef naar geluk.”


link naar de oorsprong: Desiderata