boeddha

Stadsverlichting 


"Als mensen samen stil zijn, hebben zij een harmoniserend effect op hun omgeving, zo blijkt uit onderzoek. In steden waar regelmatig wordt gemediteerd, is er minder criminaliteit, is het minder druk op de spoedeisende hulp en zijn minder verkeersongevallen. Voor een betere wereld hoef je de straat niet op. Je bent effectiever als je samen stil bent. In een tijd van verharding, individualisme en elkaar buitensluiten, wil Stadsverlichting een huiskamercultuur van samenhorigheid stimuleren: oases waar mensen welkom zijn voor een uur stilte, liefde en ontspanning, zodat zij zich weer thuis kunnen voelen – bij zichzelf, elkaar en in hun leefomgeving."

'Stadsverlichting' is een initiatief van Kris & Tijn Touber.


Dit doel sprak mij zo zeer aan, dat ik zelf weer mee wil doen en mijn 'huiskamer' ook hiervoor ter beschikking stel.
Na een periode van afwezigheid, pakken we het weer op. 

De ervaringen waren steeds zo bijzonder en de energie voelden we veranderen in ... groter/krachtiger... meer in verbinding.

Het is misschien wel heel erg nodig in de wereld, om in groepen aan te sluiten. Dat is wat ik voel en graag wil.
Als jij dat ook hebt, mag je mee komen doen.
Je kunt je aanmelden via Huiskamer Andra Faber

 

Woon je verder weg? 

Je kunt op zoek naar een adres bij jou in de buurt op: www.Stadsverlichting.nu 

 

 

Voor meer informatie is dit filmpje erg leuk:

       stadsverlichting bij Tijn Touber