Reiki

Vorm van behandelen

 

Behandelingen in Reiki kunnen op verschillende manieren plaats vinden.
Bij elke behandeling kan de kleding aan blijven.

In geval van de hele behandeling gaan wel de schoenen uit. 
 

De zelf-behandeling:

Je kunt jezelf behandelen vanaf de cursus Reiki 1.

Plaatselijk: 

ter plekke van de kwetsuur, 10 - 15 minuten. 

Kort:

zittend op de stoel, max. 25 minuten. 

Helemaal :                                  

liggend op een behandeltafel, 1 - 1½ uur.

Over het algemeen is dit de meest ontspannen behandeling. 
Afstandsbehandeling:

Naast bovenstaande behandelwijzen, is er ook de afstandsbehandeling.
Deze methode is bij Reiki 2 aan de orde.


Lichaam – geest – ziel  zijn één totaliteit.
Vanuit dat punt gezien, is het voor mij duidelijk, dat het goed is, om elke klacht volledig te behandelen.
Dan kan Reiki optimaal zijn werk doen.

Bij alles wat Reiki kan doen voor je, staat voorop, dat in geval van ziekten, ook de huisarts al op de hoogte is van het ziekteproces.
Reiki kan geen arts vervangen.
Reiki kan altijd naast welke geneesmethode dan ook, gebruikt worden.